Xe nâng khác

HOT
Xe nâng dầu KOMATSU FD20C-12 Nhật Bãi

Xe nâng dầu KOMATSU FD20C-12 Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng dầu KOMATSU FD20C-12 Nhật Bãi • Model: FD20C-12 • Tải trọng nâng: 2500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất: • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
HOT
Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-12 Nhật Bãi

Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-12 Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-12 Nhật Bãi • Model: FD25T-12 • Tải trọng nâng: 2500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:1999 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
HOT
Xe nâng dầu KOMATSU FD35T-7 Nhật Bãi

Xe nâng dầu KOMATSU FD35T-7 Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng dầu KOMATSU FD35T-7 Nhật Bãi • Model: FD35T-7 • Tải trọng nâng: 3500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2001 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
HOT
Xe nâng dầu Toyota 3.5 Tấn 7FD35 Nhật Bãi

Xe nâng dầu Toyota 3.5 Tấn 7FD35 Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng dầu Toyota 3.5 Tấn 7FD35 Nhật Bãi • Model: 7FD35 • Tải trọng nâng: 3500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 - 5000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2005 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
HOT
Xe nâng dầu Komatsu FD30C- 17 Nhật Bãi

Xe nâng dầu Komatsu FD30C- 17 Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng dầu Komatsu FD30C- 17 Nhật Bãi • Model: FD30C-17 • Tải trọng nâng: 3000Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2011 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
HOT
Xe nâng dầu Mitsubishi 3.5Tấn (FDE35NT)(Nhật Bãi

Xe nâng dầu Mitsubishi 3.5Tấn (FDE35NT)(Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng dầu Mitsubishi 3.5Tấn (FDE35NT)(Nhật Bãi • Model: FDE35N • Tải trọng nâng: 3500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2015 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
HOT
Xe nâng dầu Unicarriers 4 Tấn D1F4A)(Nhật Bãi

Xe nâng dầu Unicarriers 4 Tấn (D1F4A)(Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng dầu Unicarriers 4 Tấn (D1F4A)(Nhật Bãi • Model: D1F4A • Tải trọng nâng: 4000Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3500 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2015 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe nâng điện đứng lái toyota 1.3-1,5 tấn Nhật Bãi

Xe nâng điện đứng lái toyota 1.3-1,5 tấn Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng điện đứng lái toyota 1.3-1,5 tấn Nhật Bãi • Model: 7FBR13/7FBR15 • Tải trọng nâng: 1300Kg/1500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3,4.5-5000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2011 - 2017 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe nâng điện đứng lái reach truck TCM 1,5 tấn FRB15-8 Nhật Bãi

Xe nâng điện đứng lái reach truck TCM 1,5 tấn FRB15-8 Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng điện đứng lái reach truck TCM 1,5 tấn FRB15-8 Nhật Bãi • Model: FRB15-8 • Tải trọng nâng: 1500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2012 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe nâng điện đứng lái reach truck Unicariers 1,5 tấn FRHB15-8A Nhật Bãi

Xe nâng điện đứng lái reach truck Unicariers 1,5 tấn FRHB15-8A Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng điện đứng lái reach truck Unicariers 1,5 tấn FRHB15-8A Nhật Bãi • Model: FRHB15-8A • Tải trọng nâng: 1500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 4000 mm, Dịch giá • Lốp đặc • Năm sản xuất:2014 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2.5 Tấn ( FE25-1) Nhật Bãi

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2.5 Tấn ( FE25-1) Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2.5 Tấn ( FE25-1) Nhật Bãi • Model: FE25-1 • Tải trọng nâng: 2500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2014 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 3 Tấn ( FE30-1) Nhật Bãi

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 3 Tấn ( FE30-1) Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 3 Tấn ( FE30-1) Nhật Bãi • Model: FE30-1 • Tải trọng nâng: 3000Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 4000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2015 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng