Xe Nâng Điện Nhật Bãi

Xe nâng điện đứng lái toyota 1.3-1,5 tấn Nhật Bãi

Xe nâng điện đứng lái toyota 1.3-1,5 tấn Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng điện đứng lái toyota 1.3-1,5 tấn Nhật Bãi • Model: 7FBR13/7FBR15 • Tải trọng nâng: 1300Kg/1500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3,4.5-5000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2011 - 2017 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe nâng điện đứng lái reach truck TCM 1,5 tấn FRB15-8 Nhật Bãi

Xe nâng điện đứng lái reach truck TCM 1,5 tấn FRB15-8 Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng điện đứng lái reach truck TCM 1,5 tấn FRB15-8 Nhật Bãi • Model: FRB15-8 • Tải trọng nâng: 1500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2012 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe nâng điện đứng lái reach truck Unicariers 1,5 tấn FRHB15-8A Nhật Bãi

Xe nâng điện đứng lái reach truck Unicariers 1,5 tấn FRHB15-8A Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe nâng điện đứng lái reach truck Unicariers 1,5 tấn FRHB15-8A Nhật Bãi • Model: FRHB15-8A • Tải trọng nâng: 1500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 4000 mm, Dịch giá • Lốp đặc • Năm sản xuất:2014 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2.5 Tấn ( FE25-1) Nhật Bãi

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2.5 Tấn ( FE25-1) Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2.5 Tấn ( FE25-1) Nhật Bãi • Model: FE25-1 • Tải trọng nâng: 2500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2014 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 3 Tấn ( FE30-1) Nhật Bãi

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 3 Tấn ( FE30-1) Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 3 Tấn ( FE30-1) Nhật Bãi • Model: FE30-1 • Tải trọng nâng: 3000Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 4000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2015 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn ( FB20AG-12) Nhật Bãi

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn ( FB20AG-12) Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 2 Tấn ( FB20AG-12) Nhật Bãi • Model: FB20AG-12 • Tải trọng nâng: 2000Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 4000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2007 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Toyota 1.8T (7FBH18)Tấn Nhật Bãi

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Toyota 1.8T (7FBH18)Tấn Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Toyota 1.8T (7FBH18)Tấn Nhật Bãi • Model: 7FBH18 • Tải trọng nâng: 1800Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 4000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2011 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe Nâng Điện Ngồi Lái TCM 1.5 (FB15-7)Tấn Nhật Bãi

Xe Nâng Điện Ngồi Lái TCM 1.5 (FB15-7)Tấn Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe Nâng Điện Ngồi Lái TCM 1.5 (FB15-7)Tấn Nhật Bãi • Model: FB15-7 • Tải trọng nâng: 1500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2011 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1.5 (FRHB158A)Tấn Nhật Bãi

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1.5 (FRHB158A)Tấn Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1.5 (FRHB158A)Tấn Nhật Bãi • Model: FRHB158A • Tải trọng nâng: 1500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 4000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2014 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1.5 (FB15-12)Tấn Nhật Bãi

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1.5 (FB15-12)Tấn Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Komatsu 1.5 (FB15-12)Tấn Nhật Bãi • Model: FB15-12 • Tải trọng nâng: 1500Kg • Tâm Tải: 500 mm • Chiều cao nâng (khung nâng): 3000 mm • Lốp đặc • Năm sản xuất:2012 • Xuất xứ: Nhật Bản • Tình trạng: Chưa sử dụng tại Việt Nam • Giao hàng 05 -07 ngày
Mua hàng
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1.5 Tấn (K1B1) Nhật Bãi

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1.5 Tấn (K1B1) Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1.5 Tấn (K1B1) Nhật Bãi
Mua hàng
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1.5 Tấn(NJ1B1L15)Nhật Bãi

Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1.5 Tấn(NJ1B1L15)Nhật Bãi

Vui lòng liên hệ
Xe Nâng Điện Ngồi Lái Nissan 1.5 Tấn(NJ1B1L15)Nhật Bãi
Mua hàng