Xe nâng điện Mitsubishi 1.4T–2.0T

Xe nâng điện Mitsubishi 1.4T–2.0T

  • Others
Vui lòng liên hệ
Còn hàng

Xe nâng điện Mitsubishi 1.4T–2.0T

Xe nâng điện Mitsubishi 1.4T–2.0T

Model Load Capacity
FB14ANT 1400 kg
FB16ACNT 1600 kg
FB16ANT 1600 kg
FB18ACNT 1800 kg
FB18ANT 1800 kg
FB20ANT 2000 kg

Nội dung đang được update